ေဗဒင္ယၾတာ

စေနသားသမီးမ်ားအတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

HEALTHY

တင္ေဘး ခြက္ေနသူမ်ားအတြက္ အျမန္ဆံုး ျပန္ျပည့္ေစမယ့္ အလြယ္ကူဆံုး ေလ့က်င့္ခနး္ (၃) မ်ိဳး

ေဗဒင္ယၾတာ

ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား အတြက္”၂၀၁၉”ခုနွစ္အတြင္း ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ ၁ႏွစ္စာ ေဟာစာတမ္း

NEWS

လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ မျပည့္ဝသည့္ NLD ပါတီဝင္မ်ားကုိ ၂၀၁၉ တြင္ တာဝန္မွ ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္

LIFESTYLE

“အို” ေသြးပိုင္ရွင္ေလးေတြကို ခ်စ္သူေတာ္မယ္ဆိုရင္ သိထားသင့္တဲ့အခ်က္(၇)ခ်က္

KNOWLEDGE

မိန္းကေလးေတြက လူပ်ိဳထက္ အိမ္ေထာင္သည္ ေယာက်ာ္းကို စြဲလမ္းမိတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ?