RELATIONSHIP

ပိုင္႐ွင္႐ွိတဲ့သူကို ပိုင္႐ွင္႐ွိမွန္းသိလ်ွက္နဲ႔ အတင္းပတ္သတ္ေနၿပီး အခ်စ္စစ္ပါလို႔ေတာ့ ေခါင္းစဥ္မတပ္ပါနဲ႔ ။

RELATIONSHIP

ခင္ပြန္းက ဇနီးကို သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုတာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အင္မတန္မွ ‘မဂၤလာ’ မည္ပါတယ္

RELATIONSHIP

အိမ္ေထာင္ေရးဟာ ဘက္မ်ွမွ အဆင္ေျပတာေလ ေယာက်္ားသားမို႔၊ မိန္းမသားမို႔ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ဘယ္သူမွ အခြင့္ထူးပိုခံေနလို့ မျဖစ္ဘူး