ေဗဒင္ယၾတာ

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေဟာစာတမ္း !!!

ေဗဒင္ယၾတာ

ဓမၼမိတ္ေဆြ တစ္ဦးကိုယ္ေတြ႕ထီအႀကိမ္ ၃ဝဝေက်ာ္ ေပါက္ေစေသာ ပုတီးစိပ္နည္း !!!

ေဗဒင္ယၾတာ

ကံေတြ နိမ့္ေန ပါသလား.? ဒါေလး လုပ္လိုက္ ရင္ ထူးျခား လာတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ !!!

ေဗဒင္ယၾတာ

အပတ္စဥ္တင္ေပးေနၾကျဖစ္ေသာ ဆရာဇင္ေယာ္နီ တစ္ပတ္အတြင္း ခ်ိန္ဆရန္ သင္၏ကံ (၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာ ၈ မွ ၁၄) !!!

ေဗဒင္ယၾတာ

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြက္ တစ္လစာ ေဟာစာတမ္း

ေဗဒင္ယၾတာ

ခုႏွစ္ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေဟာစာတန္း !!!

ေဗဒင္ယၾတာ

ကိုင္ထားတဲ့ ဖုန္းကိုအခုပဲ ခဏေလာက္ခ်ၿပီး သင့္လက္ ႏွစ္ဖက္ကို ဒီလို ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ပါ..

ေဗဒင္ယၾတာ

ေငြေၾကး အခက္အခဲ ေတြ႔တဲ့အခါတိုင္း ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ရြတ္ဆိုလုိက္ရင္ ခ်က္ခ်င္းေျပလည္သြားေစတဲ့ လာဘ္ရႊင္ ဂါထာေတာ္ !!!