အလွပက႑

ခ်ိဳင္းေမြးေတြကို ရိတ္စရာမလုိဘဲ သဘာဝအတုိင္း ကၽြတ္သြားေစမယ့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား…!

အလွပက႑

ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္စရာမလို အစားေလ်ာ့စရာမလိုပဲ ကိုုယ္ေတြ႔ ဗိုက္ခ်ပ္ေအာင္ျပဳလုပ္နည္း…!

အလွပက႑

ခြၽတ္ရခက္ၿပီး ဂြၽတ္တက္ေနတဲ့ လည္ပင္း ကေခ်းေတြကို မိနစ္၂၀အတြင္း ေပ်ာက္သြားေစမယ့္နည္း…!

အလွပက႑

အမာရြတ္ေတြေပ်ာက္ပီး အသားအေရၾကည္လင္လာေစမယ့္ ဂ်ီးခၽြတ္ေပါငး္တင္နည္း (၅)မ်ိဳး…!