အားကစားက႑

ဒီတစ္ၾကိမ္စပိန္လက္ေရြးစင္အသင္းမွာေဂ်ာ္ဒီအယ္လ္ဘာကိုဘာေၾကာင့္ခ်န္ထားခဲ့သလဲ