ေတာင္ငူ ခရိုင္တရားရုးံေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ (ရုပ္သံ)

ဧျပီလ ၁၂ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီ ၃၀ ဝန္းက်င္အခ်ိန္က ေတာင္ငူခရိုင္တရားရုးံေရွ႕တြင္ ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပြါးခ့ဲေျကာင္းသိရပါတယ္။

ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚရင္ရင္းေအး (မူလတန္းျပ ) I(သက္) ၃၉ ႏွစ္ ျကိဳပင္သာေက်းရြာ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္ေနသူသည္ လင္းသားျဖင့္ မေပါင္းသင္းလိုေျကာင္း လင္းမယားကြဲလိုမႈျဖင့္ တရားမေျကာင္းအရတရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္တြင္ အဆိုပါလင္သားမွ ျပန္လည္ျပီး တလင္တမယားစနစ္က်င့္သုးံျခင္းဆိုင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၃ ျဖင့္ျပန္လည္ တရားစြဲဆိုခ့ဲတယ္လို႕ ၄င္းအမႈအားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနေသာေရွ႕ေနတစ္ဦးထံမွသိရပါတယ္။

က်မအမႈသည္ စြတ္စြဲခံ အား ယခုလိုအာမခံမရတဲ႕ ပုဒ္မနဲ႕ တရားျပန္စြဲျပီး အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းေျကာင့္ ေျကာက္လန္႕တျကားက်မအား အားကိုးတျကီးျဖင့္ အသနားခံ အကူအညီေတာင္းျပီးက်မအား ဖက္တြယ္ထားတာ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္

က်မအမႈသည္ဟာဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္း၏အထက္ ႒ာနသို႕ အေျကာင္းျကားျပီးမွ ဖမ္းဆီးေစခ်င္ေျကာင္း ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးအား စြတ္စြဲခ်က္တစ္ခုထဲျဖင့္ ယခုလို အမ်ားျမင္ကြင္းမွ အဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းမသင့္ေတာ္ေျကာင္း ေဒၚရင္ရင္ေအး၏ အမႈအားလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးသူ တရားလြႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚေဝေဝႏွင္းလြင္က ေျပာပါတယ္။

ယခုလို ဖမ္းဆီးျခင္းဟာ ဝရမ္းအရ ဖမ္းဆီးျခင္းသာျဖစ္ေျကာင္း ရဲအရာရွိတစ္ဦးထံမွ သိရပါတယ္။

ေနလင္းေအာင္(ေတာင္ငူ) 12.4.2019 Credit – ေန လင္း ေအာင္