ပုဏၰားကြၽန္းတိုက္ပြဲ ေအေအ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အက်အဆုံး မ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပး…!

ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ပတ္ဝန္းက်င္လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕တုိ႕ တုိ္က္ပြဲျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြား၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အက်အဆုံး မ်ားစြာျဖင့္ ဆုတ္ခြာ ထြက္ေျပး

၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ ည ၉ နာရီခန္႕တြင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပိႏၷဲေတာေက်းရြာ အနီးသုိ႕ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ ေအာင္ေဇာ္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕(၁)ဖြဲ႕ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံသုိ႕ ၎တုိ႕၏အမာခံမ်ား ေစလႊတ္ကာ

ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္သိန္း ၆၅ဝ အား ၇ ရက္အတြင္းေပးရန္ႏွင့္ ေပးေဆာင္မႈမရွိပါက တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္၌ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕ အပါအဝင္ နယ္ေျမခံ တပ္ရင္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္စာ ေပးပုိ႕ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ရုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈအေပၚ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအားလုံးက မခံမရပ္ႏုိင္ဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အခ်ိန္မီ သတင္းေပးပုိ႕ လာသကဲ့သုိ႕ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕သုိ႕လည္း လုံးဝမေပးႏုိင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ သတင္းဆက္အရ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ဝုိက္အား လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖန္႕ခြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း စာစစ္ဌာန၏ ေမးခြန္းလႊာႏွင့္ အေျဖလႊာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္

နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည္႕ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား (၁၁)ဦးခန္႕သာ ရွိသည့္ ယုိးတရုတ္ေက်းရြာ ရဲကင္းစခန္းအား မတ္ ၉ ရက္ညပုိင္းတြင္ အင္အားအလုံးအရင္း ျဖင့္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္လာခဲ့ၿပီး နယ္ေျမေဒသလုံၿခဳံေရးအား စတင္ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီး လာခဲ့သည္။

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ေပးပုိ႕ေသာ သတင္းႏွင့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ယုိးတရုတ္ရဲကင္းစခန္းအား ဝင္ေရာက္ တုိက္ခုိက္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လုံၿခဳံေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ မတ္ ၁ဝ ရက္၌ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေဇာက္ေက်းရြာ အနီးတစ္ဝုိက္ ရပ္ကြက္၊ေက်းရြာမ်ား လုံၿခဳံေရးတပ္စခန္းမ်ားအား AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ားမွ ထပ္မံေႏွာင့္ယွက္ တုိက္ခုိက္မည္ဟု သတင္းရရွိသျဖင့္

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးတစ္ဝုိက္ လုံၿခဳံေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းအား ကန္ေဇာက္ႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္း အၾကားေရႊ႕ေျပာင္း၍ နယ္ေျမစုိးမုိးေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မတ္ ၁၁ ရက္ေန႕လည္ပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕၊ ကန္ေဇာက္ေက်းရြာ၏ ေတာင္ဘက္ မီတာ ၇ဝဝဝ ခန္႕အကြာသုိ႕ အေရာက္၌

ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႕အား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္၊ ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ အင္အားစုစည္းလ်က္ရွိေသာ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕မွ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံေက်းရြာအလုိက္ ႐ုိးသားစြာ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ အရပ္သားမ်ားအား လက္နက္ျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္၍ စုစည္းထားသည့္ အင္အားစုမ်ားပါ ပူးေပါင္းထားေသာ ယာယီအေျချပဳစခန္းအား ေတြ႕ရွိၿပီး စတင္ထိေတြ႕မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ ရင္ဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႕ ရင္ဆုိင္ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ရွိစဥ္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႕ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္း၍ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အၿပီးသတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၃ ရက္တြင္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အင္အားျဖည့္တင္းရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆုိ႕ခဲ့ၿပီး လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အၿပီးသတ္ တုိက္ခိုက္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေန႕ညဝုိင္းပတ္ ပိတ္ဆုိ႕လုံးေထြးတုိက္ခုိက္ရန္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ရာ မိမိတပ္မ်ားက ႐ြပ္႐ြပ္ခြၽံခြၽံျပန္လည္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ရသည္။

မတ္ ၁၃ ရက္ ညပုိင္းႏွင့္ မတ္ ၁၄ ရက္တုိ႕တြင္ လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ပစ္ကူ၊ပစ္အားရယူလ်က္ မိမိတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခ်မႈန္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ AA အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕အား ဟန္ခ်က္ညီ ျပင္းထန္စြာ တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ရဲဝ့ံစြန္႕စားစြာ ဟန္ခ်က္ညီ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕မ်ားသည္ မတ္ ၁၄ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ အက်အဆုံးမ်ားစြာျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာအသီးသီးသုိ႕ ဆုတ္ခြာထြက္ေျပး သြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္တြင္ မိမိဘက္မွ အရာရွိ၊စစ္သည္အခ်ဳိ႕ က်ဆုံးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၿပီး AA အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားထံမွ လက္နက္၊အေလာင္းႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ၿမိဳ႕၊ ရြာႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားအား တုိက္ခုိက္ရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ယာယီအေျချပဳစခန္း ၁ ခုတုိ႕အား သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့ၿပီးပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ အနီးတစ္ဝုိက္ လုံၿခဳံေရးအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး

Unicode

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နှင့် ကျောက်တော်မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွား၊ သောင်းကျန်းသူများ အကျအဆုံး များစွာဖြင့် ဆုတ်ခွာ ထွက်ပြေး

၂ဝ၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက် ည ၉ နာရီခန့်တွင် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ၊ ပိန္နဲတောကျေးရွာ အနီးသို့ AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ အောင်ဇော်လင်းနှင့် အဖွဲ့(၁)ဖွဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများထံသို့ ၎င်းတို့၏အမာခံများ စေလွှတ်ကာ

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များမှ စုပေါင်း၍ စုစုပေါင်း ငွေကျပ်သိန်း ၆၅ဝ အား ၇ ရက်အတွင်းပေးရန်နှင့် ပေးဆောင်မှုမရှိပါက တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ပြီးဆုံးချိန်၌ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့ အပါအဝင် နယ်မြေခံ တပ်ရင်းဌာနချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းများအား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ခြိမ်းခြောက်စာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ သတင်းရရှိသည်။

ထိုကဲ့သို့ လက်နက်အားကိုးဖြင့် အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုအပေါ် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအားလုံးက မခံမရပ်နိုင်ဘဲ တပ်မတော်နှင့် လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများအား အချိန်မီ သတင်းပေးပို့ လာသကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့သို့လည်း လုံးဝမပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ သတင်းဆက်အရ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးပတ်ဝန်းကျင် တစ်ဝိုက်အား လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်မြေလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများ ဖြန့်ခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများသည် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာစစ်ဌာန၏ မေးခွန်းလွှာနှင့် အဖြေလွှာများအား ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်

နယ်မြေလုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား (၁၁)ဦးခန့်သာ ရှိသည့် ယိုးတရုတ်ကျေးရွာ ရဲကင်းစခန်းအား မတ် ၉ ရက်ညပိုင်းတွင် အင်အားအလုံးအရင်း ဖြင့် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီး နယ်မြေဒေသလုံခြုံရေးအား စတင်နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီး လာခဲ့သည်။

ဒေသခံပြည်သူများက ပေးပို့သော သတင်းနှင့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူများ၏ ယိုးတရုတ်ရဲကင်းစခန်းအား ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်လာမှုများကြောင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်း လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

ယင်းသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် မတ် ၁ဝ ရက်၌ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ ကန်ဇောက်ကျေးရွာ အနီးတစ်ဝိုက် ရပ်ကွက်၊ကျေးရွာများ လုံခြုံရေးတပ်စခန်းများအား AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များမှ ထပ်မံနှောင့်ယှက် တိုက်ခိုက်မည်ဟု သတင်းရရှိသဖြင့်

ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက် လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေသော တပ်မတော်စစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းအား ကန်ဇောက်နှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်း အကြားရွှေ့ပြောင်း၍ နယ်မြေစိုးမိုးရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် မတ် ၁၁ ရက်နေ့လည်ပိုင်းတွင် ကျောက်တော်မြို့၊ ကန်ဇောက်ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက် မီတာ ၇ဝဝဝ ခန့်အကွာသို့ အရောက်၌

ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ်တို့အား ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် အင်အားစုစည်းလျက်ရှိသော AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့မှ အင်အားစုများနှင့် နယ်မြေခံကျေးရွာအလိုက် ရိုးသားစွာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည့် အရပ်သားများအား လက်နက်ဖြင့်ခြိမ်းခြောက်၍ စုစည်းထားသည့် အင်အားစုများပါ ပူးပေါင်းထားသော ယာယီအခြေပြုစခန်းအား တွေ့ရှိပြီး စတင်ထိတွေ့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။

ထိုသို့ ရင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်လျက်ရှိစဉ် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများသည် မတ် ၁၂ ရက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ၊ အကြိမ်ကြိမ်အင်အားထပ်မံဖြည့်တင်း၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အပြီးသတ်ချေမှုန်းနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

မတ် ၁၃ ရက်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အင်အားဖြည့်တင်းရန် သွားရောက်ခဲ့သော တပ်မတော်စစ်ကြောင်း တစ်ကြောင်းကိုလည်း ဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား အပြီးသတ် တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနိုင်ရေးအတွက် အကြိမ်ကြိမ် နေ့ညဝိုင်းပတ် ပိတ်ဆို့လုံးထွေးတိုက်ခိုက်ရန် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရာ မိမိတပ်များက ရွပ်ရွပ်ချွံချွံပြန်လည် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။

မတ် ၁၃ ရက် ညပိုင်းနှင့် မတ် ၁၄ ရက်တို့တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပစ်ကူ၊ပစ်အားရယူလျက် မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား ချေမှုန်းရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် AA အကြမ်းဖက် သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့အား ဟန်ချက်ညီ ပြင်းထန်စွာ တန်ပြန်ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ရဲဝံ့စွန့်စားစွာ ဟန်ချက်ညီ တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုများကြောင့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့များသည် မတ် ၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် အကျအဆုံးများစွာဖြင့် အရပ်မျက်နှာအသီးသီးသို့ ဆုတ်ခွာထွက်ပြေး သွားခဲ့သည်။

ဖြစ်စဉ်တွင် မိမိဘက်မှ အရာရှိ၊စစ်သည်အချို့ ကျဆုံးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပြီး AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများထံမှ လက်နက်၊အလောင်းနှင့် ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အတွင်း မြို့၊ ရွာနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများအား တိုက်ခိုက်ရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ယာယီအခြေပြုစခန်း ၁ ခုတို့အား သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်နှင့် ကျောက်တော်မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက် လုံခြုံရေးအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။

တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး