“သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္အထိ ခ်မွတ္ခံရမည္”

☆ သမၼတလက္မွတ္ထိုးၿပီးပါက အတည္ျဖစ္လာေတာ့မည့္ ယင္းဥပေဒကို အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ႀကိဳဆို ☆

သက္ကယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ (ေထာင္ထဲတြင္ ေသသည္အထိ ေနရမည္) အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးက အတည္ ျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိ မုဒိမ္းမႈမ်ားကို အေရးယူေနသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ ၏ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား တိုးျမႇင့္ကာ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအျဖစ္ ပဲခူးတိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သိန္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္(၁၂)ႏွစ္ေအာက္ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမိန္းကေလးမ်ားအေပၚ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ မွ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ အထိ ခ်မွတ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

‘‘တုိင္းျပည္မွာ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈေတြက ေတာ္ေတာ္ေလး ဟိုးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ မ်ား ေသာအားျဖင့္ နယ္က ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ ရဲ႕လံုၿခံဳမႈကို ဘယ္လိုစဥ္းစားမလဲ။

ကေလးေတြကို လံုၿခံဳမႈမေပး ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ မေကာင္းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စံျပဳ ေလာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ကို ျမႇင့္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာပါ’’ဟု ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းခဲ့သည့္ ဦးေအာင္သိန္း က ေျပာသည္။

မုဒိမ္းမႈျပဳက်င့္စဥ္ ျပဳက်င့္ခံရသူ အသက္ေသဆံုးပါက ျပဳ က်င့္သူသည္ မုဒိမ္းမႈျဖင့္ အေရးယူခံရမည့္အျပင္ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ က်ခံရႏုိင္သည့္ လူသတ္မႈျဖင့္လည္း ၿငိစြန္းေနသျဖင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရႏိုင္ေၾကာာင္း ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းသူ ဦးေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

မူလ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္သည္ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအေပၚ ျပဳက်င့္သည့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိသည့္အျပင္ ဟန္႔တားရာလည္း မေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ တြင္ ပုဒ္မခြဲ(၃)အျဖစ္ ျဖည့္ စြက္ထားၿပီး ယင္းပုဒ္မခြဲ၌ ‘မည္သူမဆို မသန္စြမ္းသူ မိန္းမကိုျဖစ္ေစ၊ အသက္(၁၂)ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးကိုျဖစ္ေစ မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္(၂၀)ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္’ ဟု ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ပုဒ္မခြဲ(၂)အျဖစ္ ‘မည္သူအဆို အသက္(၁၂) ႏွစ္ေအာက္ မဟုတ္ေသာ မိမိ၏ မယားအား မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္လွ်င္ ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ ရပ္စလံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ျခင္းခံရမည္’ဟု ျဖည့္စြက္ထားသည္။

ပုဒ္မခြဲ(၁) တြင္မူ ‘ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆ ပုဒ္မခြဲ(၂) ႏွင့္ (၃)တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ မုဒိမ္းမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားမွ လြဲ၍ က်န္မုဒိမ္းမႈအားလံုးကို ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ ျဖစ္ေစ၊ ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္’ဟု ဥပေဒၾကမ္း၌ ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ထားသည္။

အဆိုပါ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မတ္လပထမပတ္အတြင္း ယင္းအတိုင္း အတည္ျပဳထားၿပီး ယခုအခါ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကလည္း သေဘာတူေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဥပေဒအတည္ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တုိး ျမႇင့္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒၾကမ္း အေပၚ Triangle Women အဖြဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ မခင္ေလးက ေထာက္ခံသည္။

အသက္ငယ္ရြယ္ၿပီး ဉာဏ္ပညာအားျဖင့္ေရာ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအရပါ နည္းပါးေသးသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အတည္ျပဳျခင္းအေပၚ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း မခင္ေလးက ေျပာသည္။

7 day (15 March 2019)-(ရဲျမင့္ဦး)

Unicode

☆ သမ္မတလက်မှတ်ထိုးပြီးပါက အတည်ဖြစ်လာတော့မည့် ယင်းဥပဒေကို အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားသူများ ကြိုဆို ☆

သက်ကယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ မှ ထောင်ဒဏ်တစ်သက် (ထောင်ထဲတွင် သေသည်အထိ နေရမည်) အထိ ချမှတ်နိုင်မည့် ဥပဒေကြမ်းကို မတ်လ ၁၄ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးက အတည် ပြုခဲ့သည်။

လက်ရှိ မုဒိမ်းမှုများကို အရေးယူနေသည့် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆ ၏ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်များ တိုးမြှင့်ကာ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအဖြစ် ပဲခူးတိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သိန်းက တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ယင်းဥပဒေကြမ်းတွင် အသက်(၁၂)နှစ်အောက် ကလေး ငယ်များနှင့် မသန်စွမ်းမိန်းကလေးများအပေါ် မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများကို ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ မှ ထောင်ဒဏ်တစ်သက် အထိ ချမှတ်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။

‘‘တိုင်းပြည်မှာ သက်ငယ် မုဒိမ်းမှုတွေက တော်တော်လေး ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် များ သောအားဖြင့် နယ်က ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့သူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ ရဲ့လုံခြုံမှုကို ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။

ကလေးတွေကို လုံခြုံမှုမပေး နိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် မကောင်းဘူး။ ဒါကြောင့် စံပြု လောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို မြှင့်ပြီးတော့ လုပ်တာပါ’’ဟု ဥပဒေကြမ်း တင်သွင်းခဲ့သည့် ဦးအောင်သိန်း က ပြောသည်။

မုဒိမ်းမှုပြုကျင့်စဉ် ပြုကျင့်ခံရသူ အသက်သေဆုံးပါက ပြု ကျင့်သူသည် မုဒိမ်းမှုဖြင့် အရေးယူခံရမည့်အပြင် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်အထိ ကျခံရနိုင်သည့် လူသတ်မှုဖြင့်လည်း ငြိစွန်းနေသဖြင့် သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရနိုင်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းသူ ဦးအောင်သိန်းက ပြောသည်။

မူလ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ပြစ်ဒဏ်သည် အသက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့် မသန်စွမ်းများအပေါ် ပြုကျင့်သည့် မုဒိမ်းမှုများအတွက် လုံလောက်မှုမရှိသည့်အပြင် ဟန့်တားရာလည်း မရောက်နိုင်သဖြင့် ပြစ်ဒဏ်တိုးမြှင့်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို တင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။

ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ တွင် ပုဒ်မခွဲ(၃)အဖြစ် ဖြည့် စွက်ထားပြီး ယင်းပုဒ်မခွဲ၌ ‘မည်သူမဆို မသန်စွမ်းသူ မိန်းမကိုဖြစ်စေ၊ အသက်(၁၂)နှစ်အောက် မိန်းကလေးကိုဖြစ်စေ မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်လျှင် ထောင်ဒဏ် နှစ်(၂၀)ဖြစ်စေ၊ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်ဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်’ ဟု ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ပုဒ်မခွဲ(၂)အဖြစ် ‘မည်သူအဆို အသက်(၁၂) နှစ်အောက် မဟုတ်သော မိမိ၏ မယားအား မုဒိမ်းမှုကျူးလွန်လျှင် ၂ နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုး ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ် ရပ်စလုံး ဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်းခံရမည်’ဟု ဖြည့်စွက်ထားသည်။

ပုဒ်မခွဲ(၁) တွင်မူ ‘ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ ပုဒ်မခွဲ(၂) နှင့် (၃)တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် မုဒိမ်းမှုအမျိုးအစားများမှ လွဲ၍ ကျန်မုဒိမ်းမှုအားလုံးကို ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ဖြစ်စေ၊ ၁၀ နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်’ဟု ဥပဒေကြမ်း၌ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ထားသည်။

အဆိုပါ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား ပြည်သူ့လွှတ်တော်က မတ်လပထမပတ်အတွင်း ယင်းအတိုင်း အတည်ပြုထားပြီး ယခုအခါ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကလည်း သဘောတူသောကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဥပဒေအတည်ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု ကျူးလွန်သူများအတွက် ပြစ်ဒဏ်တိုး မြှင့်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေကြမ်း အပေါ် Triangle Women အဖွဲ့ဒါရိုက်တာ မခင်လေးက ထောက်ခံသည်။

အသက်ငယ်ရွယ်ပြီး ဉာဏ်ပညာအားဖြင့်ရော ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ ဖြိုးမှုအရပါ နည်းပါးသေးသည့် ကလေးငယ်များအပေါ် ဦးတည်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်မှုများရှိလာသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အတည်ပြုခြင်းအပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်း မခင်လေးက ပြောသည်။

7 day (15 March 2019)-(ရဲမြင့်ဦး)